Jaarplan 2016

Sectorgerichte programma’s Werk en Inkomen

Onderstaande (meestal meerjarige) programma’s worden op het moment dat dit jaarplan verschijnt op hoofdlijnen afgerond. Dit kan betekenen dat onderwerpen en fasering nog aangepast worden.