Jaarplan 2016

Werkwijze

Missie en visie

De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is.

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en handhaaft de wet waarnodig. Op haar domein spoort zij fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Ook onderzoekt de Inspectie de werking van het stelsel van sociale zekerheid in het sociaal domein en signaleert ze ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.

Daarmee dient de Inspectie het publieke belang: zij draagt bij aan een grotere arbeidsparticipatie van de Nederlandse beroepsbevolking en aan een sociaal en krachtig Nederland, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

De Inspectie bestrijkt het hele SZW-terrein: arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt,arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Hiernaast is de Inspectie ook aangewezen als opsporingsorganisatie voor het ministerie van VWS voor pgb-fraude en declaratiefraude.